Cúng thời bao cấp

Thời còn bao cấp, có người để dành tem phiếu cả tháng để mua thịt làm mâm cơm cúng ông bà. Nhưng đến lượt thì hết thịt. Người này đành để tập tem phiếu lên bàn thờ mà khấn rằng “Con có lòng thành, nhưng không mua được thịt, đành cúng bằng tập tem phiếu,…