ReactiveX là gì?

ReactiveX là một thư viện được tiết kế dựa trên mẫu Observer pattern để phục vụ cho lập trinh viên viết các tác vụ xử lý đa luồng hay bất đồng bộ một cách thuận tiện và dễ dàng. ReactiveX đã được xây dựng trên hầu hết các ngôn ngữ lập trình như Android, iOS, Java,…

Lập trình iOS

Bài này tôi sẽ giới thiệu cơ bản về lập trình ứng dụng cho dòng điện thoại cao cấp iPhone của Apple. Chi tiết tôi sẽ cập nhật sau, mời các bạn theo dõi.